Elaborem estudis hidrogeològics slide
Redactem estudis geològics i geotècnics slide
Modelitzem les masses d'aigua subterrània slide
Planifiquem el territori en funció del risc natural slide
Realitzem cartografies geològiques i geomorfològiques slide
Investiguem la contaminació de sòls i aigües subterrànies slide
Elaborem estudis d'inundabilitat slide
Estudiem els processos d'erosió i regresió litoral slide
Modelitzem el terreny tridimensionalment slide
Divulguem el coneixement per la terra i l'aigua slide

Destaquem

blog.geolnet.com
linkedin-gtmh

Actualitat