Your address will show here +12 34 56 78
Hidrogeología

El passat 3 de juny l’equip d’Anufra va ser present a la presentació de l’Informe Global Silmar (IGS) de l’estat del medi marí litoral de la Costa Catalana del període 2015-2016 per l’entitat Fundació Mar.

La jornada va consistir en la presentació, a càrrec de Miquel Ventura (fundador de Fundació Mar) i Xavier Salvador (biòleg especialista en l’àmbit marí), de l’informe anual del projecte Silmar, el qual promou l’estudi, el coneixement i la conservació activa del medi litoral de la Península Ibèrica a escala local, enfocada tant a agents públics, empreses com a la societat en general.

Durant la presentació es van comentar diversos aspectes relacionats amb aquest projecte. En primer lloc la situació de les 18 estacions Silmar al llarg del litoral català, però també a les Illes Balears. En segon lloc la recopilació de dades, plasmades en una sèrie de plànols que mostren la qualitat ambiental del litoral rocós (projecte CARLIT juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua) o les zones amb espècies endèmiques, entre d’altres; per definir la interpretació d’aquestes dades, exposades en format gràfic mostrant diferents tipus d’impacte i el seu grau d’afectació sobre el medi, el nombre d’espècies amenaçades, etc.

Finalment la jornada va finalitzar amb un temps per a les preguntes dels oients amb la idea de generar un petit debat sobre l’afectació del canvi climàtic i les accions antròpiques sobre el medi litoral.

0

Hidrogeología

El passat 25 de maig l’equip d’Anufra va visitar les instal·lacions de l’empresa Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta visita es va dur a terme gràcies al Col·legi de Geòlegs de Catalunya @colgeocat.
Amb la presentació de MªJose Checa, l’equip de BCASA ens va explicar els serveis de gestió envers el clavegueram, les alertes d’inundabilitat del riu Besós i altres, les alertes qualitatives de les aigües de les platges i les fonts, de l’àmbit de Barcelona ciutat.
Ens van mostrar les possibilitats del SIG SITE, que s’utilitza per accedir a totes les dades disponibles: 1532 km de xarxa de clavegueram, 282 pous, 47 piezòmetres, 1029 sondeigs, i 1662 fonts, així com la situació de mines d’aigua, o refugis de la guerra civil, entre d’altres.
Posteriorment, vam realitzar dues visites, primer vam visitar el sistema pioner de drenatge sostenible urbà al barri de Zona Franca just al costat de les oficines de BCASA.

Foto drenatge

La segona visita ens va donar accés al Dipòsit de Retenció d’Aigües Pluvials de Joan Miró, encarregat d’emmagatzemar i laminar les aigües provinents de fortes pluges, situat just al costat del centre comercial les Arenes.

Foto dipòsit

0