AIGUA I TERRENY

Consultoria hidrogeològica i del terreny

Especialitzada en les aigües subterrànies i la modelització, oferim serveis professionals en projectes enginyerils, d’edificació, industrials, mineria, agricultura i altres àmbits. Donem solucions segures i eficaces.

Treballem junts 
Contacta amb nosaltres

Missió

Treballem tot el cicle de l’aigua i la interacció amb el terreny, des de recursos fins a subministraments, processos, tractaments i abocaments.

Visió

Anufra aposta per la millora contínua, avançant amb les noves tecnologies i adequant-se a les necessitats dels seus clients, fomentant la formació específica dels nostres treballadors i la innovació en serveis i productes de futur.

Valors

Acompanyem el nostre client a la redacció, la direcció d’obra o la construcció de nous projectes en àmbits com l’obra civil, mineria, edificació o infraestructures subterrànies.

Serveis

Oferim serveis de consultoria especialitzats en hidrogeologia, models de les aigües subterrànies i estudis de captacions per al proveïment. Estudiem i modelem el subsòl, àmbit fluvial, marí i litoral.

Hidrogeologia

Realitzem estudis de les aigües subterrànies. Avaluem i gestionem recursos hídrics. Realitzem adreces d’obra.

Models numèrics de fluxe

Especialistes en l’elaboració de models aplicats a l’anàlisi de les aigües subterrània, a aqüífers al·luvials (Modflow) o fracturats.

Pous y abastament

Avaluem l’estat i els rendiments de pous existents i acompanyem en l’estudi de noves captacions per a l’abastament.

Fluvial i litoral

Realitzem mostrejos en rius i estudis de geomorfologia fluvial i inundabilitat. Mostregem el litoral i les aigües marines recollint dades de salinitat (PSU) i temperatura, oxigen i PH, per avaluar-ne l’estat.

Sanitari i medi ambient

Tramitem expedients i permisos. Estudiem el disseny per al tractament d‟aigües residuals, depurades o regenerades.

Geologia i geotècnia

Realitzem campanyes de sondejos i geofísica, redactem informes i annexos geotècnics per a obra civil, per donar suport i solucions reals.

Sectors

Anufra opera a diferents sectors aportant solucions amb un enfocament integral

Enginyeria civil

Mineria

Arquitectura i urbanisme

Medi ambient i sanitari

Agricultura

Abastiment

Indústria

Servei tècnic

Tens algun dubte?

El nostre equip tècnic està a la teva disposició per a qualsevol consulta. Contacta amb nosaltres a través del telèfon, correu electrònic o el nostre formulari:

Formulari de contacte