Serveis

Fluvial i litoral

Estudiem i investiguem les aigües superficials i marítimes.

Anufra té un equip especialitzat en l’estudi, l’anàlisi i la modelització de cossos d’aigua superficials continentals i marines que ens permet donar suport i solucions reals en projectes d’enginyeria, obra civil o privats.

Una llarga experiència tant en treballs de camp com en gabinet, ens avala en un sector cada cop amb més rellevància. L’aigua és un recurs natural escàs imprescindible per a la vida i per a l’activitat econòmica, on Anufra aconsegueix donar solucions possibles amb fiabilitat i respostes clares.

ESTUDIS D'INUNDABILITAT

Realitzem estudis d’inundabilitat per a diversos períodes de tornada, aconseguint avaluar i modelar els possibles escenaris i oferint una visió completa dels riscos associats a aquests durant els períodes de tornada proposats per permetre una planificació rigorosa.
A més, realitzem estudis de crescudes i determinacions de cabals màxims, a través de patrons de crescuda, calculant cabals màxims i així poder proporcionar informació essencial per a la planificació d’infraestructures hídriques.

ESTUDIS GEOMORFOLÒGICS I DE TRANSPORT DE SEDIMENTS EN COSSOS D'AIGÜES

Tenim la capacitat d’estudiar els processos de transport de sòlids en suspensió als cossos d’aigua fluvials, i poder determinar l’escorriment que es produeix a la zona estudiada.

ESTUDIS DE DRENATGES O CANALITZACIONS

Ajudem el disseny d’obres hidràuliques, en la seva idea i implementació, per desenvolupar projectes relacionats amb drenatges o canalitzacions.

INTEGRACIONS DE DADES MITJANÇANT GIS

Utilitzem Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographical Information System (GIS) per a la realització de projectes i per a la interpretació de les dades obtingudes al terreny, a través de mapes georeferenciats.

INVENTARI I MOSTREIG DE PUNTS D'AIGUA

Campanyes d´inventaris i mostrejos de punts d´aigua;

(2) superficials (riu, llacs, drenatges, canals, embassaments o preses)
(3) marines (pròximes al litoral o profundes).

Les campanyes s’ajustaran a les necessitats de cada projecte, permetent obtenir les característiques bàsiques dels punts visitats i mostrats.

Inventari de rius, drens, pous de registre i llacs, per a la mesura de cabals i mostreig d’aigües superficials.

Inventari i seguiment de punts de control marines a costa o platges i mostreig d’aigües marines.

AIXECAMENTS BATIMÈTRICS

Realitzem batimetries per tal de poder conèixer amb més exactitud la morfologia del sòl on es troba un determinat cos d’aigua superficial, ja siguin aquestes de tipus fluvial o marítim.

Servei tècnic

Tens algun dubte?

El nostre equip tècnic està a la teva disposició per a qualsevol consulta. Contacta amb nosaltres a través del telèfon, correu electrònic o el nostre formulari:

Formulari de contacte