Serveis

Models numèrics de fluxe

Especialistes en l’elaboració de models numèrics de flux d’aigua subterrània, mitjançant el programari específic MODFLOW, mitjançant la interfície ModelMuse, tots dos desenvolupats pel Servei Geològic dels Estats Units (USGS). Mitjançant aquests models realitzem:

Models numèrics de fluxe

Especialistes en l’elaboració de models numèrics de flux d’aigua subterrània, mitjançant el programari específic MODFLOW, mitjançant la interfície ModelMuse, tots dos desenvolupats pel Servei Geològic dels Estats Units (USGS). Mitjançant aquests models realitzem:

  • Definició dels principals elements de contorn (discretització espai-temporal) així com dels paràmetres hidràulics dels principals elements.
  • Elaboració de models dàmbit local (parcel·les), i de models dàmbit regional (municipis, aqüífers, masses daigua subterrània, etc.).
  • Calibratge del model a partir de valors reals mesurats in-situ (mitjançant el mesurament de nivells freàtics en pous i piezòmetres).
  • Modelització d’estructures com pantalles perimetrals, mines (taules obertes i galeries subterrànies), túnels, drenatges i altres estructures.
  • Obtenció de resultats del model:

– Balanç hidrogeològic a nivell aqüífer

– Piezometria en estat estacionari

– Piezometria en estats futurs

– Cabals de bombament per dur a terme esgotaments del nivell freàtic

– Cons de descens i radis dinfluència generats per esgotaments del nivell freàtic

– Talls hidrogeològics amb la posició del nivell freàtic

  • Modelització de la intrusió salina en aqüífers costaners
  • Modelització de transport de contaminants

A més, fem models DFN (Discrete Fracture Network) per analitzar el comportament del flux a través d’un sistema fracturat complex.

Servei tècnic

Tens algun dubte?

El nostre equip tècnic està a la teva disposició per a qualsevol consulta. Contacta amb nosaltres a través del telèfon, correu electrònic o el nostre formulari:

Formulari de contacte